Jak hrát ?


Cílem hry je ochránit město v údolí před povodní, která časem přijde.

Každé kolo můžete pořídit jedno ze šesti možných protipovodňových opatření, jejich nabídka se každoročně mění.

ÚČINNOST vašich protipovodňových opatření poznáte podle bodů označených kapkou .

Zároveň také musíte dbát na to, abyste dobře hospodařili s FINANCEMI . Snažte se nezadlužit.

Hra končí příchodem povodně, avšak nikdo neví přesně, kdy povodeň přijde. Buďte proto prozíraví...hodně štěstí!