KVÍZ Z ASTRONOMIE A KOSMONAUTIKY

JAK HRÁT

V každém z 10 kol si ze tří možností vyberte jednu otázku podle vlastní libosti.
Můžete se třeba zaměřit jen na otázky určité obtížnosti (lehké, středně těžké či nejtěžší)
nebo na otázky z jednoho tématu (kosmonautika, Sluneční soustava a vzdálený vesmír).

Za každou správnou odpověď získáte podle obtížnosti otázky 2, 4 nebo 6 bodů.
Při výběru nejtěžších otázek tak můžete za celou hru získat maximálně 60 bodů.

Body se vám na konci hry přemění na vzdálenost ve světelných rocích.
Do této vzdálenosti pak vesmírem "doletíte" k některé známé jasné hvězdě.