Valašské poklady


Cílem hry je získat co nejvyšší bodové ohodnocení  BIODIVERZITY za každou správnou odpověď. 

Postupně prozkoumáte okolí vody, louky a pastviny, lesy a okolí lidských sídel. V každém kole máte za úkol poznat 4 organismy, které se podle obtížnosti dělí na lehké (zelené), středně těžké (oranžové) a obtížné (červené). 

Za každou správně určenou rostlinu získáte také body za  BOTANICKÉ ZNALOSTI a za každého správně určeného živočicha body za  ZOOLOGICKÉ ZNALOSTI.

Speciální roli má otázka označená , po jejíž zodpovězení se vám odemkne postup do dalšího kola.

Hodně štěstí při poznávání!