6

Našim dávným předkům se v červenci roku 1054 na obloze objevila nová velmi jasná "hvězda", která byla viditelná i ve dne. Jednalo se o výbuch supernovy. Na obrázku je pozůstatek po této supernově. Jak jej astronomové pojmenovali?