6

Vznik vesmíru popisuje teorie velkého třesku. Podle ní se vesmír vytvořil z nesmírně malého, horkého a hustého bodu, tzv. počáteční singularity. Před jak dlouhou dobou došlo k velkému třesku? Kolik roků je přibližně starý náš vesmír?